Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej e-booku Časotvorba na https://casotvorba.cz/

Provozovatelem a poskytovatelem služeb je Tomáš Vachuda, IČ: 01163604, se sídlem Zelenohorská 500/29, 18100 Praha 8, zapsaný v Živnostenském rejstříku od 16.10.2012, Č.j.: MCP8 139675/2012 v Praze, e-mail kniha@casotvorba.cz. (dále jen „prodávající“).

 

I. Výklad pojmů

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují právní vztahy při prodeji elektronické i fyzické knihy Časotvorba, kterou prodávající nabízí na https://casotvorba.cz/ přes systém SimpleShop. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Prodávající není plátcem DPH (pouze identifikovanou osobou).
 3. Uhrazením odměny se rozumí připsání odměny na účet prodávajícího.
 4. Kupující může být podnikatel nebo spotřebitel.
 5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 6. Podnikatelem je každá osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 7. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky opraví prodávající na základě e-mailové komunikace.
 8. Digitální obsah – data vytvořená a dodávaná v elektronické formě, konkrétně e-kniha ve formátech PDF, EPUB a MOBI prodávaná na https://casotvorba.cz/.
 9. Fyzické zboží – kniha v papírové podobě.
 10. Duševní vlastnictví – práva k dílům intelektuální tvorby, včetně autorských práv k digitálnímu obsahu nabízenému na https://casotvorba.cz/.

 

II. Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je prodej digitálního obsahu (e-kniha ve formátech PDF, EPUB, MOBI), nebo fyzického zboží (papírová kniha) prodávajícím kupujícímu, na základě objednávky vytvořené kupujícím přes systém SimpleShop.

 

III. Digitální obsah a fyzické zboží

 

 1. E-kniha ve formátech PDF, EPUB, MOBI je prodávána jako celek.
 2. Kniha v papírové podobě je prodávána samostatně, nebo v kombinaci s E-knihou.
 3. E-knihu i knihu lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách prodejce https://casotvorba.cz/.
 4. Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany prodejce.
 5. V závislosti na objednání e-knihy nebo knihy obdrží kupující, na e-mail vyplněný ve formuláři, po úhradě kupní ceny: a) Odkaz na stažení e-knihy v uvedených formátech,  nebo b) Potvrzení o zaplacení tištěné knihy. Zároveň se vyplněné dodací informace odešlou externímu skladu, který vyexpeduje knihu pomocí vybrané dopravní společnosti.
 6. V případě, že kupujícímu nedorazí odkaz na stažení e-knihy, je nutné informovat prodejce na e-mail kniha@casotvorba.cz.
 7. Kupující má právo uplatnit svá práva z vadného plnění, a to tehdy, pokud digitální obsah vykazuje vadu. Prodejce odpovídá za vady, které se u e-booku vyskytnou při převzetí a klient je vytkne bezodkladně.
 8. Pokud si kupující nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail prodávajícího kniha@casotvorba.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva ruší. Prodejce vrátí kupujícímu kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od stornování objednávky.

 

IV. Duševní vlastnictví

 

 1. Prodávající prohlašuje, že je majitelem autorských práv k digitálnímu obsahu.
 2. Kupující může používat zakoupený digitální obsah pro osobní účely. Jakékoliv kopírování, šíření nebo jiné využití digitálního obsahu mimo rámec této licence je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zakázáno.

 

V. Klient – spotřebitel

 

 1. Klient – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné profesní činnosti. Jako spotřebitel je klient chráněn zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Odstoupení od smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí digitálního obsahu či fyzického zboží, pokud prodávající neinformoval spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy nebo pokud prodávající nesplnil své informační povinnosti. V případě, že prodávající spotřebiteli poskytl veškeré informace, začíná lhůta pro odstoupení běžet dnem převzetí digitálního obsahu či fyzického zboží.
 3. Výjimky z práva na odstoupení: V souladu s § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce digitálního obsahu či fyzického zboží, pokud byl tento obsah dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy informoval spotřebitele, že v takovém případě nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.
 4. Zpracování osobních údajů: Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen „GDPR“. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webu prodávajícího.
 5. Řešení sporů: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem k sporu, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci. Toto právo může spotřebitel uplatnit do jednoho roku od uplatnění práva, jež je předmětem sporu.

 

VI. Platba

 

 1. Cenu za e-book či knihu lze uhradit bankovním převodem (pomocí QR kódu, splatnost faktury činí 10 dnů), platební kartou, nebo platebními tlačítky bank.
 2. Poskytovatelem platební brány je společnost Comgate, a.s.: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.
 3. Platba platební kartou prostřednictvím platební brány  je nejrychlejší způsob placení online. Do rozhranní platební brány kupující zadá číslo karty, datum splatnosti a CVC kód (3 čísla umístěná v podpisovém proužku na zadní straně karty).
 4. Platbu převodem, v prostředí platební brány, je možné uskutečnit buďto klasickým bankovním převodem, nebo pomocí QR kódu a zaplacení přes mobilní bankovnictví, kde kupující potvrdí příkaz k úhradě.
 5. Více informací o platbách kartou naleznete na: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
 6. Více informací o platbách bankovními převody naleznete na: https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody
 7. V případě reklamací nebo dotazů k platbám kontaktujte společnost Comgate, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

 

VII. Doručení

 

 1. Knihu kupujícímu dodá dopravní společnost, kterou jste vybrali při nákupu. Tedy Zásilkovna (doručení na výdejnu či do Z-BOXu), nebo PPL (doručení na adresu).
 2. Prodávající má povinnost zajistit doručení zboží a kupující má povinnost zboží převzít. V případě marného opakovaného doručení má prodávající právo po kupujícím chtít náhradu škody, nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 3. Po doručení má kupující povinnost knihu ihned zkontrolovat a v případě vad co nejdříve kontaktovat prodávajícího, aby mohl započít reklamační proces (viz níže).

 

VIII. Reklamace

 

 1. Knihu může kupující reklamovat zasláním reklamace e-mailem na adresu kniha@casotvorba.cz. V e-mailu kupující uvede číslo objednávky a popis zjištěných závad a jak se projevují, a obrazovou dokumentaci (fotografie či video).
 2. Bude-li, na základě dokumentace, reklamace oprávněná, může si kupující zvolit, jak chce reklamaci řešit. Může buďto požadovat vrácení peněz, nebo zaslání knihy zdarma. Vadný kus vracet nemusí. Pokud si však bude přát knihu vrátit, má na to právo, a v takovém případě veškeré náklady spojené s dopravou uhradí prodávajívací, respektive prodávající zašle kupujícímu odpovídatjící částku na jeho účet.
 3. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud reklamace vyřízena nebude, můžete odstoupit od smlouvy.
 4. Reklamaci nejde provést, je-li vada nevýznamená (například nepatrně ohnuté rohy na obálce kvůli přirozené manipulaci během balení zásilky). Případně je možné uplatnit nárok na slevu pro další nákup.
 5. V případě vnějších vad může kupující uplatnit reklamaci pouze bezprostředně po přijetí zboží. V případě tiskových vad, kterých si jde všimnou až během listování knihou, je možné reklamaci využít až 7 dnů po přijetí zboží. Proto se kupujícímu doporučuje po přijetí zásilky knihu prolistovat, aby se odhalily případné nedostatky.
 6. Každá reklamace je evidována.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit.